Oval:      Логотерапiя - це змислова психотерапiя започаткована вiденським психiатром i неврологом Вiктором Еммануiлом ФРАНКЛОМ. Концепцiя оздоровлення логотерапiї базується на сприйняттi людини як духовного єства, i як така, вiд природи прагне повного сенсу життя. Якщо це людинi не вдається, то як наслiдок настає так звана "екзiстенцiальна фрустацiя", "existenzielle Frustation", яка є небезпечним осередком для виникнення таких душевних розладiв як: невроз, депрессiя, кримiнальнiсть або залежнiсть (наркотична, алкогольна i т.д.), в таких випадках завданням логотерапевта є вiдновлення духовного єства в глубинi людської свiдомостi, пробудити в людинi питання сенсу життя, таким чином перетворити вiдзнайдення змислу в її душевне виздоровленя. Це i є цiллю логотерапiї.

Text Box: Λ
  
  Ό

     Γ

      Ο

         ς
В словi логотерапiя логоc-λόγος означає змисл (також - дух). Логотерапевтична теорiя мотивацiї базуеться на гiпотезi, яка говорить про людину, як - єство у пошуках сенсу. Виходячи з  суспiльних умов сьогодення цe "прагнення змислу", "Wille zum Sinn", занепадає i в результатi виникає "вiдчуття вiдсутностi змислу", "Sinnlosigkeitsgefühl", який проявляється в таких массових феноменах як депрессiя, агрессiя, наркозалежнiсть, алкоголiзм i.т.д.

Звичайнo не є завданням логотерапiї цей змисл упорядквати, вказати, тощо,  але привести людину до стану цей змисл знайти. На основi емпiричних дослiджень логотерапевтiв з цiлого свiту виявляється що нема нi одної життєвої ситуацiї, яка би не запропонувала можливiсть змислу. 

 

Перевiв з нiмецької Мартин Андялошi.

 

Офiцiйний саiт Iнституту Франкла в Вiднi (engl./deutsch)

 

Iншi iнститути:

Пiвнiчна Нiмечина

Тюбiнген (Нiмечина)

 

Уривки творiв Франкла:

О неповторимости человека (pocc.)

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz